SJØKREPS - Nephrops Norvegicus

Sjøkrepsen lever på 200-400 meters dyp. De er i nær slekt av hummer, har en fast og fin konsistens og en utsøkt søt smak.